កុំដាច់ចិត្តពេកស៊ែរផង 🙏អាណិតម្ដាយគាត់ 😭មេត្តាជួយបរិច្ចាគឈាម ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតម្ដាយគាត់ផង ត្រូវការឈាម ៤កំប្លោក….

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ «សុខ លីន» បានបង្ហោះសូមឲ្យបងប្អូនជួយបរិច្ចាគឈាមជួយម្ដាយគាត់ ដែលមានខ្លឹមសារថា «😭ម្ដាយខ្ញុំឈឺធ្ងន់ត្រូវការឈាម ៤ កំប្លោកដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់ខ្ញុំមិនដឹងទៅរកនៅឯណាទេ😭សង្ឃឹមថាហ្រ្វេនទាំងអស់គ្នាជួយបរិច្ចាគឈាមជួយម្ដាយខ្ញុំផង🙏🙏🙏 🙏070267070🙏»។

សូមជួយចែករំលែកបន្តផង និងសង្ឃឹមថាមានបងប្អូនជួយម្ដាយគាត់ផង។