ឯកឧត្តម គួច ចំរើន៖ ស្នើឱ្យមានការដកខ្លួនចេញជាបន្ទាន់ ចំពោះមន្រ្តីណាដែល មានការពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងវិវាទដីធ្លី បញ្ហាលាងលុយខ្មៅ ការជួញដូរមនុស្ស…

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ «ប្រជាជន ខេត្តព្រះសីហនុ» បានបង្ហោះថា៖ «ស្នើឱ្យមានការដកខ្លួនចេញជាបន្ទាន់ ចំពោះមន្រ្តីណាដែល មានការពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងវិវាទដីធ្លី, បញ្ហាលាងលុយខ្មៅ, ការជួញដូរមនុស្សជាដើម» ។

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម គួច ចំរើន នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្ត នារសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩។