កម្មង់អីវាន់អស់270$អោយដឹកពីព្រែកលៀប រហូតដល់ពោធ៍ចិនតុង ស្រាប់តែដឹកទៅដល់ បិទទាំងទូរស័ព្ទ និងឈប់ឆាត បើស្គាល់ ចៅ ខ្មែរ នឹងជូនសាគុណ 100$….

ហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ ចៅ ខ្មែរ សុំប្រកាសអោយបងស្គាល់នារីចរិកមិនបានឆ្កែម្នាក់នេៈ។ជួយស៊ែផង នាក់ស៊ែរបានច្រេីនជាងគេចូលគ្រុប រយៈពេល3ជូនរង្វាន់20$(ប្រកាស់ថ្ងៃ20ក្នុងអាខោន គុជ សុគន្ឋរដ្ធ )

🔴 ចរិករកសុី តែដោយសារច្រណែនមកធ្វេីសុីខ្ញុំ ដោយកម្មង់អីវាន់អស់270$អោយដឹកពីព្រែកលៀប រហូតដល់ពោធ៍ចិនតុង ។ 🔴 ពេលបុគ្កលិកខ្ញុំដឹកទៅដល់ តេទៅស្រាប់តែបិទទូរសព្ទ័ ឆាតក៏មិនឆ្លេីយ ផ្ញេីសារក៏មិនតប។ ដូចនេះមានអ្នកណាស្គាល់ផ្ទៈជួយខំមិនប្រាប់ខ្ញុំផង ខ្ញុំជូនសាគុណ100$។

ប្រភព៖ ចៅ ខ្មែរ