សូមសរសើរទឹកចិត្ត!​ បងប្រុសម្នាក់រើសបានកាបូបខាងក្រោម ខំប្រកាសស្វែងរកម្ចាស់វិញ ជួយស៊ែរបន្ត១ផងឲ្យម្ចាស់កាបូបបានឃើញ…

ABC : ពីប្រិយមិត្តABC​បងប្រុស​ Bong Mean Love បានរេីសបានកាបូបដូចខាងក្រោមដែលក្នុងនោះមាន​ អត្តសញ្ញាណបណ្ណ​ឈ្មោះ​ ទៀក​ ពិសិដ្ឋ​
លុយខ្មែរ​ ៦៧មុឺន
លុយដុល្លា​៦០​ ដុល្លារ
កាតវីង

ប្រសិនបេីសាមុីខ្លួនបានប្រទះឃេីញអាចទាក់ទងមកលេខវិទ្យុABC បានតាមរយៈលេខ
010 23 10 10
012 23 10 10
060 23 10 10

ប្រភពពីហ្វេសប៊ុកABC