សូមប្រយ័ត្ន! បុរសម្នាក់ចាញ់បោកស្រីស្អាតអស់ ២០០ដុល្លារ ព្រោះតែរឿង….

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Cherm Navatra បានសរសេររៀបរាប់ថា៖ ថ្ងៃ​នេះ​ចាញ់​បោក​មី​ចោរ​ឡាន​កុងតឺន័រ​បុក​នឹង​អស់​200$​ ដោយសារ​តែ​ទិញ​ឥវ៉ាន់​តាម​អនឡាញ​វា​អត់​ផ្ញើរ​អោយវាដកលុយបាន​ហើយ​ឡុក​ទាំង​ហ្វេសប៊ុក​ឡុក​ទាំង​លេខ​

ង៉ែង​ចង់​បាន​កម្លាំង​ញេីស​ឈាម​អាញ់​សុំ​អោយ​ង៉ែង​ហែល​ញេីស​ហែល​ឈាម​អាញ់​ទាំង​ប៉ុន្មាន​ដែល​អាញ់​ស្រក់​សូម​អោយ​ង៉ែង​ស្គាល់​តែ​ក្ដី​វិនាស​ផុតពូជ​តដល់​វង្ស​ត្រកូល​របស់​ង៉ែង​ តដល់​ជាតិ​ក្រោយ​ង៉ែង​ស្គាល់​តែ​ក្ដី​វិនាស​វេទនា​ ម៉ា​មី​ចោរ​ឡាន​កុងតឺន័រ​បុក​ងាប់​ទាំង​ពូជ​នេះ​

សូម​បង​ប្អូន​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ទាំងអស់​គ្នាសុំ​ជួប​ស៊ែ​ម្នាក់​មួយ​ផង​កុំ​អោយចាញ់បោកគេដូចញុម​ នេះ​ជា​លេខ​បោក​0963622362ប្រុងប្រយ័ត្ន​ទាំងអស់​គ្នា​បង​ប្អូន