មេត្តាអាណិតស៊ែរបន្ទាន់១ផង🙏🙏🙏 ពួកគាត់ទាំង២នាក់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់នៅខេត្តព្រះវិហារ ពេលនេះមិនដឹងសាច់ញាតិសពនៅណាទេ….

ដំណឹងបឋម៖ សូមជួយស៊ែអោយអ្នកកំពង់ចាមបានដឹងផង។ មានបងប្អូនណាមានសាច់ញាតិធ្វើជាងផ្ទះអត់? ពួកគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ទាំងពីរនាក់នៅថ្ងៃទៅ19.01.2020នៅភូមិស្របាល ឃុំភ្នំពេញ ស្រុកគូលែន ខេត្តព្រះវិហារ។

លឺថាពួកគាត់មកធ្វើផ្ទះអោយគេនៅភូមិសំឡាញ។ សូមបងប្អូនជួយចែករំលែកព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយផង ក្រែងសាច់ញាតិសព បានឃើញ។

ប្រភពហ្វេសប៊ុក