តោះជួយរើសគ្នា «និមិត្តសញ្ញាក្រុមគោព្រៃកម្ពុជា» ណាមួយដែលស្រស់ស្អាត?

គួររំលឹកថាវិស័យបាត់ទាត់របស់កម្ពុជា មានហោះឡើងខ្លាំង នឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អជាប្រវត្តិសាស្ត្របន្តបន្ទាប់ថែមទៀត។ ខាងក្រោមនេះជានិមិត្តសញ្ញាក្រុមគោព្រៃកម្ពុជា ដែលរចនាឡើង ដោយមាន ៣ជម្រើស ជូនបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរ ផ្ដល់យោបល់ថា មួយណាដែលសាកសម និងស្រស់ស្អាត។

សូមបងប្អូនធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនិមិត្តសញ្ញាក្រុមគោព្រៃកម្ពុជាដែល បានរចនាឡើងដោយសហព័ន្ធបាល់ទាត់អាស៉ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីប្រកួតបាល់ទាត់នានារបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់នេះ”ទាំងអស់គ្នាដេីម្បីកម្ពុជា”។

ប្រភព៖ សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា