សូមប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា កម្ពុជារកឃើញ០៩នាក់ បន្ថែមទៀតហើយ ដែលផ្ទុកវីរុសកូវីដ១៩….

ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានប្រកាសថា រកឃេីញ០៩នាក់​ វិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩​ នៅថ្ងៃទី១៧​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២០​ នេះ​។ លម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មានខាងក្រោមនេះ៖

ប្រភព ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា