ចិនរកវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩បាន ជាការខិតខំរបស់លោកស្រី ដោយគាត់យកខ្លួនឯងមកពិសោធន៍វ៉ាក់សាំងនេះ….

ចិនអាចរកវ៉ាក់សាំង​ ដេីម្បីការពាររោគកូវីដ19បានហេីយ​ គឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែង​ របស់លោកស្រី​ ឧត្តមសេនីយត្រី​ Chen Wei ប្រចាំកងទព័​ ប្រជាជនចិន​ ហេីយលោកស្រីបានលះបង់​ ដោយចាក់ពិសោធន៍វ៉ាក់សាំង​ ចូលក្នុងខ្លួនលោកស្រី​ផ្ទាល់តែម្ដង​ រួមទាំងបុគ្គលិគគាត់​ ៧នាក់ទៀត ។

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា​ លោកស្រីឧត្តមសេនីយត្រី​ Chen Wei រូបនេះ​ គាត់មានបទពិសោធន៍​ ក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំង​ កាលពីម្ភៃឆ្នាំមុន​ កាលពីលោកស្រីប្រចាំការនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក គាត់ជាអ្នករិះរក​ វ៉ាក់សាំងការពារ​មេរោគ​ Ebola ។

នេះជាក្ដីសង្ឃឹមមួយរបស់មនុស្សទូទាំងពិភពលោក​ ហេីយក៏សូមអរគុណ​ដល់លោកស្រី​ ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី​ Chen Wei ដែលបានលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាង​ ដេីម្បីសង្រ្គោះជីវិត​មនុស្សលោក​ ៕

ប្រភព៖ Young Leadership Foundation-Cambodia