កុំដាច់ចិត្តអីស៊ែរ១ផង🙏🙏🙏 អាណិតគាត់ណាស់ បានជ្រុះបាត់កាបូបលុយ នៅម្ដុំចំការដូង គាត់សុំតែឯកសារវិញទេ បើបងប្អូនរើសបាន នឹងជូនសាគុណ….

ម្ចាស់ហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ ឡានជួល ថ្ងៃល្អ បានបង្ហោះសារថា៖ «ជួយស៊ែរផងបងប្អូន! ដំណឹងជ្រុះកាបូបលុយ( ម្តុំចំការដូង)បើបងប្អូនឃើញរឺរើសបានជួយ call មកលេខ069475168 & 012475168

(យើងខ្ញុំត្រូវការតែ ឯកសារទេ អត្តញានប័ណ្ណ,កាតគ្រីម៉ូតូ,កាតគ្រីឡាន,ប័ណ្ណបើកបរ)យើងខ្ញុំនិងមានសាគុណជូន សូមអរគុណទុកមុន»។

ប្រភព៖ ឡានជួល ថ្ងៃល្អ