អាណិតណាស់ គ្រាន់តែលឺកូនដាណា មក លោកយាយ មកចាំមុខហាងគេហ្មង ដឹងថាគាត់លំបាក ទើបមករក សូមសរសើរទឹកចិត្តថៅកែស្រី ដែលបានជួយគាត់…

ស្រលាញ់លោកយាយណាស់ ថាលឺកូនដាណាមកហើយ មកចាំនៅមុខហាងគេហ្មង ❤️❤️❤️ ខ្ញុំមានដឹងណា រៀបឡើងឡាន បានគាត់មកជួប ដោយ​ទាំង​អាតូចៗ​អត់​ខោ​អាវ មក​ជាមួយ​ទៀត 😄ខ្ញុំ​ដឹង​ថា​គាត់​លំបាក ទើប​គាត់​មក​រក តែ​មិន​ដឹង​គាត់​ស្គាល់​តាម​ណាទេ។

ឃើញ​ពួក​គាត់​សើច​សប្បាយ ខ្ញុំ​រំភើប​ចិត្ត​ណាស់ ហើយ​កាន់​តែ​សប្បាយ​ចិត្ត​ទៀត គឺ​មក​ប៉ៃលិន​នេះ មាន​គេ​ស្គាល់​ច្រើន ហាហាហា មក​ដល់​ជាយ​ដែន​ហើយ នៅ​គេ​ចាំ​ឈ្មោះ ដាណា នេះ​ទៀត។

ប្រភព៖ ទ្រី ដាណា Dana Try