ខ្ញុំបាទ🙏🙏😭😭 សូមបងប្អូនជួយប្រពន្ធខ្ញុំផង មានផ្ទៃពោះ៨ខែ ពេលនេះធ្លាក់ឈាមរហូត គាត់ត្រូវការឈាមជាច្រើនប្លោក….

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ បានបង្ហោះសារថា «ខ្ញុំបាទឈ្មោះ សុភា ត្រូវប្ដី ខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងហ្វេសប៊ុក សូមមេត្តាជួយដល់ប្រពន្ធខ្ញុំផង

គាត់មានផ្ទៃពោះ8ខែហើយតែឥលូវនេះគាត់មានអាការះធ្លាក់ឈាមហូរហូតត្រូវការឈាមបន្ទាន់ជាច្រើនផ្លោកប្រភេទឈាមអ្វីក៍បានសូមបងប្អូនមេត្តាជួយស៊ែរផងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុន លេខខ្ញុំបាទផ្ទាល់ត្រូវជាប្ដី081512290»។

ប្រភព៖ សុភា ស៊ីត