មេត្តាអាណិត🙏😭 លោកតាលោកយាយ រស់គ្មានទីពឹង ក្រខ្សត់ រស់នៅរាល់ថ្ងៃបានអ្នកជិតខាងអោយហូបទេ សង្ឃឹមថាសប្បុរសជនជួយគាត់…

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Kosal Charity បានបង្ហោះសារនៅថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ដោយរៀបរាប់ថា៖ «សូមកុំអូសរំលងអី!បងប្អូនដែនមានធនធានសូមជួយលោកតាលោកយាយផងគាត់គ្មានទីពឹងអ្វីទេ ក្រខ្សត់ហើយ ឈឺទៀត រស់នៅបានអ្នកជិតខាងជួយអោយហូបទេ

សូមបងប្អូនសប្បុរស់ធម៌មេត្តាជួយជារបស់របរហូបចុក និងថវិកាបន្តិចបន្ទួចសំរាប់គាត់បានរស់ទៅមុខទៀតផង

បើបងប្អូនចង់ជួយសូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម Tel; 0969794588 077566415 សូមអរគុណ!»