សូមបួងសួងឲ្យកម្ពុជាគេចផុតផង! មានព្យុះ២ទៀតកំពុងរំកិលមកកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូង ដែលមានមានឥទ្ធិពលគ្របដណ្តប់មកលើប្រទេសកម្ពុជា

ពុទ្ធោនៅមានព្យុះធំពីទៀត!!! តាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម មានព្យុះពីរទៀតកំពុងរំកិលមកកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូង ដែលមានមានឥទ្ធិពលគ្របដណ្តប់មកលើប្រទេសកម្ពុជា។

ព្យុះទី ១៥ មាន ឈ្មោះ ណាងកា (NANGKA) កំពុងរំកិលមកដល់ភាគខាងជើងវៀតណាមនៅថ្ងៃ ១៥ នេះ និងព្យុះទី ១៦ សូដែល (SAUDEL) ដែលមានកម្លាំងខ្លាំង អាចឆ្លងចូលប្រទេសកម្ពុជាតាមខេត្តរនគិរីនៅថ្ងៃ ១៨-១៩ ក្នុងកម្លាំងជាវិសម្ពាធ និងសម្ពាធទាប។

សូមបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ន។