ចូរប្រយ័ត្ន! នេះជាវិធីសាស្ត្រការពារខ្លួនជាមួយសត្វ ល្មូនដូចជា(ពស់ និងក្អែប)…

*** នៅពេលមានទឹកជំនន់លិចព្រៃមានសត្វជាច្រើនតែងតែស្វែងរកកន្លែងគោកដើម្បីនៅបណ្ដោះអាសន្នដែលជាពិសេសនោះបងប្អូនទូទាំងប្រទេសមិនថាទីក្រុងនិងជនបទត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះសត្វល្មូនមានពិស:

***ចំពោះបងប្អូននៅតាមខេត្ត
១. ត្រូវមានការពិនិត្យមើលស្បែកជើងរបស់លោកអ្នកអោយ ច្បាស់មុននិងពាក់ចំពោះស្បែកជើងឃ្លុបខាងមុខ ឬប៉ាតាជាដើម.
២. ត្រូវដាក់នូវខ្ទឹមសរ ផ្លែក្រូចសោច ឬ បន្ទាលពស់ជាដើមនៅតាមជញ្ជាំងនិងទ្វាផ្ទះរបស់អ្នក.
៣. អ្នកត្រូវមើលនូវភួយមុង និងសំលៀកបំពាក់ហើយរលាស់អោយបានពីទៅបីដងមុននិងធ្វើកាពាក់វា.

៤.ត្រូវមានទូរដែលជិតគ្មានចន្លោះដាក់នូវភួយមុងខ្នើយ និង សំលៀកបំពាក់ជាសវាងសត្វទាំងនោះចូលបាន.
៥.ត្រូវមានមុងដែលមានក្រឡាតូចៗដាក់គ្រប់ពេលដែលអ្នកគេងហើយត្រូវដាក់ជើងមុងនៅខាងក្រោមកន្ទេល ឬ ពូកអោយបានជិត ដើម្បីកាពារ សត្វមូស ពស់ ក្អែប កអោយចូលបាន.
៥. មិនត្រូវទៅក្បែរប្រនូកចំបើង ឬ បោចចំបើង ទេព្រោះសត្វទាំងនោះវានិងអាចពួនក្នុងគំនរចំបើងដែលយើងមិនអាចមើលវាឃើញ ហើយវានិងអាចខាំឬទិចយើង.
៦.ត្រូវពិនិត្យអោយបានច្បាស់និងមានកាប្រុងប្រយត្ន័នៅកន្លែងដាក់អុះមុននិងធ្វើការយកវាមកដុតចំអិន.
៧.មិនត្រូវដើចេញក្រៅផ្ទះនៅពេលយប់ព្រោះសត្វទាំងនិងចូលចិត្តវាចេញពេលយប់ច្រើន.

*””” បងប្អូននៅទីក្រុង””*
ចំពោះបងប្អូននៅទីក្រុងជាពិសេសផ្ទះជាន់ក្រោម និង ស្ថិតនៅក្បែរមាត់លូ ។

  • ត្រូវបិទគំរបបង្គុន ឬុ មាត់ទុយយ៉ូដែលបង្ហូរទឹកដើម្បីជាសវាងសត្វទាំងនោះវាអាចនិងវាចេញមកតាមលូ.
    **ផ្ទះគ្រប់ត្រូវបិទបង្អួច និង ទ្វាអោយជិត ព្រោះវាអាចនិងវាចេញពីម៉ាត់លូរឬទន្លេ ឡើងតាមជញ្ចាំងចូលផ្ទះយើង.
  • ដូចនេះហើយពួកយើងគួតែចូលរួមប្រុងប្រៀបទាំងអស់ជាសវាងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសាសត្វទាំងអស់នោះនៅក្មុងអំឡុងពេលមានទឹកជំនុន។
    សូមអរគុណ សូមជួយlike និង share ដើម្បីចែករំលែកចំនេះទាំងអស់គ្នា។

ប្រភពហ្វេសប៊ុក