បងប្អូនណាស្គាល់គាត់ទេ? លោកពូត្រូវម៉ូតូ បុក របួស 🙏🙏🙏ជួយស៊ែរបន្តក្រែងសាច់ញាតិគាត់បានឃើញផង….

សង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ជួយចែករំលែកព័ត៌មានបន្ទាន់ផង លោកពូម្នាក់ដែលមានភិនភាគដូចខាងក្រោម គាត់ត្រូវម៉ូតូបុករបួស ពេលនេះបានមកដល់មន្ទីរពេទ្យ ប៉ុន្តែពុំទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណ និងសាច់ញាតិគាត់នៅឯណាទេ។

នេះបើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះ Ah Pich បានបង្ហោះយ៉ាងដូច្នេះថា «មានបងប្អូនណាស្គាល់គាត់ ជួយ រកសាច់ញាតិគាត់ផង គាត់ត្រូវបានម៉ូតូ បុក របួស លូវខ្ញុំបានយកមកពេទ្យហេីយ ជួយរកសាច់ញាតិផង គាត់ថា (នៅស្វាយ)»។

ប្រភពហ្វេសប៊ុក