ក្ដៅៗ៖ ស្រ្តី​ឆ្លងកូវីដ ១៩ បានទៅ​​ផ្សារ​អុីអ៊ន ១ សមត្ថកិច្ច​ស្នើ​សុំ​ឆែក​កាមេរ៉ា​បន្ទាន់

ដោយសារ​មាន​តម្រុយ​ពី​ស្រ្តី​ជនជាតិ​ចិន ០១ នាក់ ដែល​ឆ្លងកូវីដ ១៩ បានធ្វើ​ឲ្យ​សមត្ថកិច្ច​បាន​សុំ​សហការ​ជាមួ​យ​អ្នកគ្រប់គ្រងផ្សារ​ទំនើបអុីអន ១ ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់ ដើម្បី​ស្វែង​រកដាន​​អ្នក​ដែលពាក់ព័ន្ធ។

តាម​លិខិត​មួយ​ច្បាប់របស់គណៈកម្មការ​អន្តរក្រសួង​ប្រយុទ្ធ​ជំងឺ​កូវីដ ១៩​ បាន​ទទួល​ការ​ចម្លើយ​របស់​ស្រ្តី​ជនជាតិ​ចិន​ វ័យ ៣១ មាន​ឈ្នោះ Zhan Juan ថា កាលពី​ថ្ងៃ ១០ កុម្ភៈ ២០២១ នាង​បា​នទៅ​ផ្សា​អុីអ៊ន ១ ដើម្បី​ទិញ​ម្ហូប​អាហារ និង​សម្ភារៈ។

តម្រុយ​នេះ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សមត្ថកិច្ច​បាន​ប្រញាប់​ប្រញាប់ ស្នើ​សុំ​សហការ​ជាមួយ​អ្នកគ្រប់គ្រង​ផ្សារ​ទំនើបអុីអ៊ន ដើម្បី​ត្រួត​ពិនិត្យ​កាមេរ៉ា​សុវត្ថិភាព ដើម្បី​តាមដាន​ទីតាំង​អ្នកជំងឺ​កូវីដ ១៩ និង​អ្នក​ប៉ះពាល់ ដើម្បី​បង្ការ​ការ​ឆ្លង​ចូល​ក្នុង​សហគមន៍៕