អ៊ុំស្រីកំពុងចូលសង្គ្រោះបន្ទាន់ ត្រូវការឈាមប្រភេទ B- បន្ទាន់ សូមជួយស៊ែរបន្ត🙏🙏🙏និងសង្គ្រោះអ៊ុំស្រីផង…

ថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អាណិត​ណាស់​ ប្រភេទ​ក្រុម​ឈាម​ កម្រ​ទៀត​ហេីយ​បងប្អូន​សប្បុរសជន​បរិច្ចាគឈាម​អេីយ​ អ៊ុំស្រីម្នាក់គាត់កំពុងចូលសង្រ្គោះបន្ទាន់នៅមន្ទីពេទ្យភ្នំពេញ ហើយគាត់ត្រូវការឈាមប្រភេទ(B-ដក) ជាបន្ទាន់

បើសិនពុកម៉ែបងប្អូនណាមានឈាមប្រភេទ(B-ដក) សូមជួយផ្តល់ឈាមអោយអ៊ុំស្រីផង ដោយក្តីអនុគ្រោះផងហើយពិបាករកឈាមប្រភេទB-ដកនឹងណាស់ ខ្ញុំសូមអគុណ លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ010 701 791/077 701 791។

ប្រភពហ្វេសប៊ុក៖ មណ្ឌលផ្តល់ឈាមខេត្តរតនគិរី