ថយហើយ! ថ្ងៃនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី ៣៨៨នាក់ ជាសះស្បើយ ៤៨នាក់…

រកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី៣៨៨នាក់ និងឣ្នកជាសះស្បើយ៤៨នាក់ភ្នំពេញ៖ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី១ ឧសភានេះបានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៣៨៨នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ ៤៨នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមាន អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩សរុប 13790 នាក់, អ្នកជាសះស្បើយ5200 នាក់, អ្នកកំពុងព្យាបាល 8487 នាក់និងអ្នកស្លាប់96 នាក់៕

ប្រភពហ្វេសប៊ុក ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា