សូមប្រយ័ត្ន! ថាចូលកក់សក់ មានឱកាសចូលលួចបោកកូនជ្រូកបានលុយជាង 500$ ហើយលួចចំអ្នកអត់ទៀត គ្នាខំសន្សំជាច្រើនខែទើបបានលុយបណ្ណឹង

មិនដែលធ្លាប់គិតថាមានរឿងនឹងកើតឡើងទេ បើសិនជាខ្ញុំចាប់អ្នកឯងមិនបានទេ ខ្ញុំដាក់ទំនាយឲ្យអ្នកឯងកម្មមួយជីវិតហើយអ្នកឯងលំបាកជាងជាងញុម100

ឲ្យអ្នកឯងរស់នៅទាំងវេទនាកុំឲ្យស្គាល់ពាក្យថាសុខ ឲ្យអ្នកឯងអត់ឃ្លានគ្មានថ្ងៃងើបក្បាលរួចមួយជីវិត ត្រូវចាំថាកម្មពាមានពិត លុយខ្ញុំខំសន្សំរាប់ខែមិនដែលហ៊ានដកចែក ចុះហេតុអីបានជាមកលួចបស់ខ្ញុំ រាល់ថ្ងៃខំមិនដែលហានសំរាក លំបាកយ៉ាងណាក៏មិនដែរហ៊ានរអ៊ូ

ហេតុអីបានមុខម៉ាតស្អាតបាត មិចមិនចេះរកសុី ចាំបាច់ដើលួចរបស់គេ អ្នកឯងសាហាវពេកហើយ ដំបូងចូលមកកក់សក់ដល់ពេលកក់ហើយវាសុំធ្វើក្រចក ខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាកាត្រាយអត់មុតទេវាសុំអង្គុយលេងរួចហើយខ្ញុំប្រញាប់ដឹកអីវ៉ាន់ឲ្យម៉ូយជិះចេញពីហាង

ទុកឲ្យកូនជាងខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងដល់ពេលវាឃើញកូនជាងខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងវាក៏ប្រើឲ្យទៅទិញទឹកក្រូចឲ្យវា កូនជាងខ្ញុំគាត់ក៏ទៅទិញឲ្យវា ដល់ពេលដើរមកវិញវាយកទឹកក្រូចពីកូនជាងជិះចេញយ៉ាងលឿន ពេលវាចេញទៅក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍

ដល់ពេលដើមកចូលបន្ទប់ទឹកទើបឃើញបំណែកកូនជ្រូកពេញបន្ទប់ទឹកហួសចិត្តវាយកលុយអស់ហើយយកបំណែកមកបោះចោលក្នុងបន្ទប់ទឹក លុយសង្សំ2ខែបានជាង500$ថាគ្រប់3ខែចាំបោកតែឥឡូវវាយកអស់

ប្រភព​: Ma Noch