អ្នកធ្លាប់ចូលបន្ទប់ICU កូវីដ ទើបដឹងថាវាកាចសាហាវខ្លាំងប៉ុណ្ណា សូមប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា

ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Titiya Sea បានរៀបរាប់ថា៖ មានតែអ្នកធ្លាប់ចូលបន្ទប់សង្រ្គោះបន្ទាន់

ទេ(ICU-covid19)ទេីបដឹងថា infection Covid 19 វាកាច់សាហាវខ្លាំងប៉ុណ្ណាចំនួនមនុស្សស្លាប់មានរាល់ថ្ងៃនៅទីនេះ

ខ្ញុំនៅកន្លែងនេះសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំសុំអេាយបងប្អូនប្រជាជនទាំងអស់គ្នាចូលរួមគោរពវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល

អោយបាន មុឺងម៉ាត់ដេីម្បីកាត់ផ្តាច់ការចម្លង។ បងប្អូនសាកគិតមេីលបេីចំនួនCOVID-19 នៅតែកេីនរៀងរាល់ថ្ងៃ អាចទេ ?

ថាវានឹងអាចចម្លងដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នក មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក កុំចាំដល់វាកេីតឡេីងហេីយទេីបស្តាយក្រោយនឹងមានវិប្បដិសារី ចូលរួមទាំងអស់គ្នាអោយបានមុឺងម៉ាត់បំផុត នូវ វិធាន ៣កុំ៣ការពារ