សុំពឹងបងប្អូនជួយស៊ែរបន្ត បាត់សមាជិកគ្រួសារ២ថ្ងៃហើយ រកមិនឃើញសោះ គ្រួសារបារម្ភណាស់…

សុំចិត្តបងប្អូន Friend ខ្ញុំរឺមិនមែនFriend សូមជួយស៊ែរបន្តផងគ្រួសារខ្ញុំបានបាត់សមាជិកគ្រួសារឈ្មោះសំសុីណាត2ថ្ងៃហើយ ដោយរកមិនឃើញសោះបើបងប្អូនបានជួបគាត់រឺឃើញគាត់នៅទីណាសូមជួយផ្តល់ដំណឹង

រឺទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័069 60 66 97ដោយក្តីអនុគ្រោះផងចុះ សូមអរគុណ។ទីតាំងៈ ភូមិបឹងរាំង ឃុំអូរម៉ាល់ ខេត្តបាត់ដំបង

ប្រភពហ្វេសប៊ុក៖ Ngauv Sela