តស៊ូណាស់! អ៊ុំគ្មានផ្ទះ សុំដីគេនៅ មួយថ្ងៃរកបានត្រឹម១ម៉ឺនរៀលទេ មិនលើកដៃសុំគេទេ សុខចិត្តប្រើកំលាំងញើសឈាម កុំភ្លេចជួយកម្ម៉ង់ឥវ៉ាន់ពីគាត់ផង ដើម្បីបានចំណូលបន្ថែម….

រឿងរ៉ាវកំសត់លោកអ៊ុំម្នាក់ពិការជើង ខំតស៊ូដឹកឥវ៉ាន់តាម Foodpanda ដោយមួយថ្ងៃគាត់អាចរកចំណូលបានត្រឹមតែចន្លោះពី ៦ពាន់រៀល ទៅ ១ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះ។

បងប្អូនបើកម្ម៉ង់ឥវ៉ាន់ តាម foodpanda បានជួបលោកអ៊ុំសូមជួយជូនគាត់ហូបថែមផងទាន គាត់អត់ផ្ទះនៅទេ មានក្មួយតូចមួយចិញ្ចឹម សុំដីគេនៅ។

នេះលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ 092 688 025/096 875 12 24

សូមបងប្អូនតេទៅគាត់ផ្ទាល់ ខ្ញុំជួបគាត់មុខបុរីខ្ញុំនៅ ផ្លូវ598 គាត់សុំដីគេនៅ ម្ដុំៗហ្រ្គែនភ្នំពេញនេះឯង មួយថ្ងៃរកចំណូលបានត្រឹម 6ពាន់ ទៅ1មុឺនរៀលប៉ុណ្ណោះ

សូមបងប្អូនអានឱ្យដល់ចប់ ពិនិត្យរូបមួយៗមុនខំមិនសួររកលេខគាត់ ខ្ញុំប្រាប់អស់ហើយ

ប្រភព៖ ប្រភព: MaDa HP